GUILTY GEAR Xrd REV 2

Guilty Gear Xrd REV 2 bao gồm máy bay chiến đấu mới, chiêu thức, chương truyện và hơn thế nữa! Chưa bao giờ là thời…