Trọn Bộ Series Game Men of War | KHO GAME PC

Tổng hợp: Men of War

Men of War: Assault Squad 2 – Cold War

[hh_gallery id=”24811″] — TẢI GAME NOTE: Bạn cần cài đặt theo thứ tự: -Men.of.War.Assault.Squad.2.Cold.War-CODEX -Men.of.War.Assault.Squad.2.Cold.War.Update.v1.002.0-CODEX -Men.of.War.Assault.Squad.2.Cold.War.Update.v1.004.0-CODEX — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: 64bit …

Read More »

Men of War: Assault Squad 2

[hh_gallery id=”24835″] — TẢI GAME NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC: Men of War: Assault Squad 2 - Deluxe Edition upgrade Men of War: Assault Squad 2 - Iron Fist Men of War: Assault Squad 2 - Airborne Men of War: Assault Squad 2 - Ostfront Veteranen — …

Read More »

Men of War: Assault Squad GOTY

[hh_gallery id=”24825″] — TẢI GAME NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC: Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Alpha Men of War: Assault Squad - Skirmish Pack Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack Bravo Men of War: Assault Squad - MP Supply Pack …

Read More »

Men of War: Vietnam

[hh_gallery id=”24823″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows XP(SP1), Windows Vista or Windows 7 Processor: P4 2.6GHz (Athlon 3000+) Memory: 1GB Hard Disk Space: 3 GB …

Read More »

Men of War

[hh_gallery id=”24817″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows XP/ Windows 7 Processor:Intel® Pentium 4 3.0 GHz Hard Disk Space: 6.5 GB “Nếu chỉ dựa vào những đoạn phim cắt …

Read More »