20/10 đi nhầm vào hội chị em

20/10 đi nhầm vào hội chị em

 

 

20/10 đi nhầm vào hội chị em

Tí thì không còn đường về

Ngáo ngơ, loằng ngoằng lại đi nhầm vào tổ toàn các chân dài, hót gơn đang họp hội nghị

Chỉ mong các em cho ở lại, mà bị đuổi về

Tiếc quá anh em  à.

 

Leave a Reply