BÀI VIẾT MỚI

Armoured Onslaught

[hh_gallery id=”27105″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 7 64-bit Processor: Intel Core2 Quad Q8200 Memory: 4 GB RAM …

Read More »

AI War 2

[hh_gallery id=”27104″] — TẢI GAME NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC: -AI War 2: The Spire Rises — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating …

Read More »

BEAUTIFUL DESOLATION

[hh_gallery id=”399″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 7 64-bit or newer Processor: Intel Core i3 @ 2.50 GHz …

Read More »

Descenders

[hh_gallery id=”395″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows 7, 8 Processor: Intel Core i5 Memory: 4 GB RAM Graphics: Nvidia Geforce GTX 550/equivalent or higher DirectX: …

Read More »

Dwarrows

[hh_gallery id=”27103″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 (Requires 64-bit) Processor: Intel CPU Core i5-760 Memory: 4 GB …

Read More »

Eclipse: Edge of Light

[hh_gallery id=”27102″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows® 7 SP1, Windows® 8.1 or later, Windows® 10 Processor: Intel® Core™ i5-4590 Memory: 4 GB RAM Graphics: NVIDIA® …

Read More »

Erannorth Reborn

[hh_gallery id=”379″] — TẢI GAME NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC: -Erannorth Reborn - Blood Coven Rise — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating …

Read More »

Follower:Sacrifice

[hh_gallery id=”375″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows 7, 8, 10 Processor: Intel Core 2 Duo or equivalent Memory: 2048 MB RAM Graphics: Intel HD Graphics …

Read More »

Indian Army – Mission POK

[hh_gallery id=”371″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Processor: Intel Core i5-4430 Memory: …

Read More »

JEF

[hh_gallery id=”367″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows 7 Processor: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 Ghz Memory: 8 GB RAM Graphics: NVIDIA GeForce 780ti DirectX: …

Read More »

Marco & The Galaxy Dragon

[hh_gallery id=”362″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows 8/8.1/10 Processor: 2GHz or higher Memory: 2 GB RAM DirectX: Version 9.0c Storage: 9 GB available space Marco, …

Read More »

MX Nitro: Unleashed

[hh_gallery id=”358″] — TẢI GAME NOTE: Bao gồm bộ cài và các DLC: -MX Nitro - City — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows 7 Processor: Intel Core 2 Duo …

Read More »

Racing Glider

[hh_gallery id=”27099″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) Processor: Intel i5-6600K Memory: 4 GB RAM …

Read More »

Reversion – The Return (Last Chapter)

[hh_gallery id=”349″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: OS: Windows XP or later Processor: Intel i5 or better Memory: 4 GB RAM Graphics: DirectX 9 compliant video card …

Read More »

Soul Axiom Rebooted

[hh_gallery id=”345″] — TẢI GAME — LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT 1. Mount/Giải nén file 2. Cài Setup.exe 3. Chép CRACK 4. Play game! — CẤU HÌNH TỐI THIỂU MINIMUM: Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64-bit Processor: Core i3 Memory: 4 GB RAM Graphics: NVIDIA …

Read More »