VnEdu là gì? hướng dẫn cách sử dụng VnEdu

VnEdu là phần mềm điều hành nhà trường do VNPT cung cấp, giúp thầy cô điều hành học trò, nhập điểm, điều hành lớp học hiệu quả hơn. Tuy nhiên, còn đa số thầy cô vẫn chưa biết phương pháp cấu hình môn học cho khối, lớp của mình giảng dạy. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây của game offline để biết cách thức thực hiện:

hướng dẫn cấu hình môn học trên VnEdu

Để cấu hình môn học cho khối, lớp thầy cô nhấn vào mục điều hành lớp học trên màn hình Desktop hoặc nhấn vào Start > điều hành nhà trường > điều hành học trò > giấy tờ học trò. Khi này hệ thống sẽ hiển thị danh sách những lớp học của năm học hiện giờ. Muốn cập nhật khối, lớp nào thì nhấn vào ô cột Môn học tương ứng lớp đó:

Cấu hình môn học cho cấp 1

một số trường học, lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt chấm kết hợp cả điểm Phân tích nhận xét và điểm số hoặc chỉ chấm điểm. Giao diện cấu hình môn học cho cấp một hiển thị như sau:

 • Đặt Số TT cho những môn học để trật tự này sẽ hiển thị như mong muốn trên sổ điểm, sau ấy nhấn nút Lưu thứ tự.
 • Tích vào ô ở cột Học đối có các môn mà lớp ấy sẽ học. Ngược lại, nếu không học môn nào thì bỏ tích chọn đối sở hữu môn đó.
 • Đối có những môn chưa sở hữu trong danh sách môn học trên hệ thống thì đánh dấu vết vào môn Tự chọn, rồi đổi tên môn tương ứng trong cột Tùy chọn tên môn.
 • Đặt hệ số môn học ở HK1 hoặc cả năm = một nếu môn học đó mang tham gia tính điểm, trái lại đặt hệ số = 0.
Xem Thêm  12 cách tăng lượt xem YouTube hiệu quả tự nhiên

Sau đấy, tích vào ô vận dụng cấu hình này cho đông đảo các lớp thuộc khối một, rồi nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông báo.

Cấu hình môn học cho cấp 2 và cấp 3

Còn cấu hình môn học cho cấp hai, cấp 3 như sau:

 • Đặt Số TT cho những môn học để thứ tự này sẽ hiển thị như mong muốn trên sổ điểm, sau đó nhấn nút Lưu quy trình.
 • Tích vào ô ở cột Học đối có những môn mà lớp đó sẽ học. Trái lại, ví như không học môn nào thì bỏ tích chọn đối sở hữu môn đó.
 • Đối với các môn chưa mang trong danh sách môn học trên hệ thống thì sở hữu thể đánh dấu vết vào môn Tự chọn, rồi đổi tên môn tương ứng trong cột Tùy chọn tên môn.
 • Chọn học kỳ mà lớp sẽ học môn ấy trong khoảng cột Chọn những kỳ sẽ học. Một môn học với thể Chỉ học ở HK1 hoặc Chỉ học ở HK2 hoặc Học cả 2 học kỳ.
 • Đặt hệ số của môn học ở HK1 hoặc Cả năm = 1 ví như môn học đấy sở hữu tham gia tính điểm, trái lại đặt hệ số = 0.
Xem Thêm  Tải Game Starship Troopers: Terran Command [5.6GB]

Sau đấy, tích vào ô vận dụng cấu hình này cho phần đông các lớp thuộc khối 7, rồi nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông tin.

Lưu ý: Cũng tại đây, quản trị viên mang thể phân công giáo viên giảng dạy cho từng lớp học đối sở hữu từng học kỳ.

Cấu hình môn học cho mô hình VNEN

những lớp học theo mô phỏng trường học mới VNEN, hệ thống sẽ mặc định cấu hình học 1 số môn học sau theo Công văn 4996 – chỉ dẫn Nhận định học sinh theo mô hình VNEN như sau:

Trong đó:

 • Môn kỹ thuật khi không bao gồm các phân môn: Vật lý, Hóa học, sinh học.
 • Môn khoa học phường hội bao gồm các phân môn: Lịch sử, địa lý.
 • Môn Hoạt động giáo dục bao gồm những phân môn: Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật.
 • Môn Ngoại ngữ vẫn nhập điểm giống các lớp theo Thông tư 58.
 • những môn học khác nhập nhận xét từng tháng và điểm, xếp loại (Hoàn thành hoặc chưa hoàn thành) vào Cuối kỳ (Tại thông tin Tháng chọn Cuối kỳ trên Sổ điểm).
Xem Thêm  Cách thay đổi hình thu nhỏ (thumbnail) cho video YouTube

Nhà trường mang thể thiết lập mẫu nhập điểm cho từng môn học. Lúc ấy hệ thống sẽ hiển thị đúng giao diện nhập điểm nhà trường đã thiết lập:

hy vọng bài viết trên sẽ giúp thầy cô nhanh chóng cấu hình môn học thành công, đúng theo quy định hiện hành.

You might also like