Code Bee Swarm Simulator Updae Tháng 10/2023 | Full Code Vip

Code Bee Swarm Simulator là những mã mà nhà phát hành game muốn dành tặng cho tất cả người chơi hoặc chỉ những người may mắn. Những phần thưởng có thể bao gồm mật ong, phấn hoa và các vật phẩm khác như Jelly Bean, Tropical Drink… nhằm gia tăng sức mạnh cho đàn ong của bạn.

Bee Swarm Simulator là một trò chơi được phát triển bởi ROBLOX, mang đến cho người chơi nhiệm vụ chăm sóc đàn ong nhằm thu thập nhiều phấn hoa và sản xuất nhiều mật ong nhất có thể. Bee Swarm Simulator cũng thường xuyên cung cấp các mã code giúp tăng cường sức mạnh cho đàn ong một cách nhanh chóng. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của khogamepc.com để cập nhật những mã code mới nhất cho Bee Swarm Simulator!

code-bee-swarm-simulator

Danh sách code Bee Swarm Simulator mới nhất hôm nay

Tương tự như nhiều trò chơi khác, các mã code Bee Swarm Simulator cũng có thời hạn sử dụng giới hạn. Việc quan trọng là người chơi cần nhập mã nhanh chóng để tránh tình trạng mã không còn có hiệu lực. Mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng mã đổi một lần duy nhất.

Thêm vào đó, người chơi cần đảm bảo nhập mã chính xác, bao gồm cả chữ in hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt, để có thể nhận được phần thưởng từ trò chơi.

Mã code Giải thưởng Thời hạn
WeekExtension Marshmallow Bee x1, Wealth Clock Buff x5, Robo Party Blessing x5, Spider Field Boost x3, Strawberry Field Boost x3, Bamboo Field Boost x3, Spider Field Winds x10, Strawberry Field Winds x10, Bamboo Field Winds x10 Mới nhất
DemiDecade Pepper Patch Boost x4, Pine Tree Forest Boost x4, Coconut Field Boost x4, Pepper Patch Winds x15, Pine Tree Forest Winds x15, Coconut Field Winds x15, Mother Bear Morph, Melody Buff, Red Boost x10, Blue Boost x10, White Boost x10, Precision x10, Inspire x5 Mới nhất
5Years Honeyday Event, Super Smoothie Buff, Wealth Clock Buff x5, Tickets x5, Micro-Converters x5, Neonberries x5, Smooth Dice x5, Marshmallow Bees x5 Mới nhất
DarzethDoodads Marshmallow Bee x1, Tropical Drink x1, Jelly Beans x1, Stinger x1, Tickets x3, Red Balloon x1, Clover Field Code Buff, Coconut Field Code Buff Hiện vẫn sử dụng được
Thnxcyastoybox Marshmallow Bee x1, Smooth Dice x1, Jelly Beans x1, Micro-Converter x1, Cloud Vial x1, Whirligig x1, Honeysuckles x10, Pink Balloon x1, Pumpkin Patch Boost x3, Pumpkin Patch Code Buff Hiện vẫn sử dụng được
WalmartToys Marshmallow Bee x1, Field Dice x1, Micro-Converters x3, Pineapple Patch Boost x4, Pineapple Patch Code Buff, Pineapple Patch Winds x10, Super Smoothie Buff, Wealth Clock Hiện vẫn sử dụng được
10mMembers Neonberry x10, Strawberry x10, Blueberry x10, Pineapple x10, Sunflower Seed x10, Gumdrops x10, Moon Charm x10, Haste x10, Focus x10, Red Boost x10, Blue Boost x10, White Boost x10, Black Bear Morph, 1h Conversion Boost, Pineapple Patch Code Buff, Pepper Patch Code Buff, Stump Field Code Buff Hiện vẫn sử dụng được
PlushFriday Marshmallow Bee x1, Neonberry x1, Micro-Converter x1 Hiện vẫn sử dụng được
1MLikes Super Smoothie Buff, Unlimited Gumdrops Buff x1, Mother Bear Morph, Blue Boost x1, Red Boost x1, White Boost x1, Baby Love Buff, Melody Buff, Mountain Top Field Boost x1, Clover Field Boost x1, Blue Flower Field Boost x1, Sunflower Field Boost x1, Mushroom Field Boost x1, Spider Field Boost x1, Strawberry Field Boost x1, Bamboo Field Boost x1, Pineapple Patch Boost x1, 1h Capacity Code Buff, Wealth Clock Buff x1, Ticket x1, Treat x1, Bitterberry x1, Sunflower Seed x1, Strawberry x1, Blueberry x1, Pineapple x1, Moon Charm x1, Cloud Vial x1, Ant Pass x1, Field Dice x1, Micro-Converter x1, Coconut x1, Stinger x1, Gumdrops x1, 1 Honey Hiện vẫn sử dụng được
BANNED Stubborn Bee Jelly x1, Spider Field Code Buff Hiện vẫn sử dụng được
Cubly Bumble Bee Jelly x1, Bitterberry x10, Micro-Converter x1, 1h Capacity Code Buff Hiện vẫn sử dụng được
Teespring Marshmallow Bee x1, Bamboo Field Boost x3, 3 Bamboo Field Winds Mới
BeesBuzz123 Cloud Vial x1, Bitterberry x5, Gumdrops x10 Hiện vẫn sử dụng được
500mil Field Dice x5, Gumdrops x5, Wealth Clock x5, 1h Conversion Boost, Stump Field Boost x2, Bamboo Field Boost x3, Science Bear Morph Hiện vẫn sử dụng được
Marshmallow Marshmallow Bee x1, 1h Conversion Boost Mới
ClubConverters Micro-Converters x10 Hiện vẫn sử dụng được
Sure 30m Conversion Boost, Dandelion Field Boost ×3, 2,500 Honey Mới
GumdropsForScience Gumdrops x15 Hiện vẫn sử dụng được
SecretProfileCode Ant Pass, Shocked Bee Jelly, Oil Buff, Glue Buff, Enzymes Buff Hiện vẫn sử dụng được
ClubBean Magic Bean, Pineapple Patch Boost ×2 Hiện vẫn sử dụng được
Bopmaster Ticket x5 Mới
Buzz 5000 Honey Hiện vẫn sử dụng được
Cog Ticket x5 Mới
Connoisseur Ticket x5 Mới
Crawlers Ticket x5 Mới
Nectar 5000 Honey Hiện vẫn sử dụng được
Roof Ticket x5 Mới
Wax Ticket x5, 5000 Honey Mới
Xem Thêm  Code Kho Báu Truyền Thuyết Mới Nhất Năm 2023 | Code Quà Tặng Khủng

Phiên bản mới nhất của Bee Swarm Simulator đã được cập nhật vào ngày 10/10/2023

Để không bỏ lỡ các mã code Bee Swarm Simulator mới nhất, hãy theo dõi và cập nhật thông tin tại bài viết này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những mã code mới nhất, bao gồm cả thời hạn và thông tin về sự kiện. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cập nhật thông tin trực tiếp trên trang Discord của ROBLOX

Tình trạng Code Quà tặng
Mới WonkyFlop 5x Wealth Clock, 1 Super Smoothie, 4x Sunflower Field Boost, 4x Mushroom Field Boost, 4x Blue Flower Field Boost, 10x Sunflower Field Wind, 10x Mushroom Field Wind và 10x Blue Flower Field Wind
Còn sử dụng được WeekExtension 5x Wealth Clock Buff, Marshmallow Bee, 5x Robo Party Blessing, 3x Strawberry Field Boost, 3x Spider Field Boost, 3x Bamboo Field Boost, 10x Spider Field Winds, 10x Bamboo Field Winds và 10x Strawberry Field Winds
Còn sử dụng được 5Years Honeyday Event, Super Smoothie Buff, 5 x Wealth Clock, 5 Ticket, Neonberries, Micro-Converter, Smooth Dice và Marshmallow Bee
Còn sử dụng được DemiDecade Boost và Buff hỗn hợp
Còn sử dụng được 38217 5 Ticket
Còn sử dụng được Banned Stubborn Bee Jelly và Buff
Còn sử dụng được BeesBuzz123 1 x Cloud Vial, 5 x Gumdrops và 3 x Jelly Bean
Còn sử dụng được BopMaster 5 Ticket
Mới Buzz 5,000 Honey
Còn sử dụng được CarmenSanDiego free stuff
Còn sử dụng được ClubBean Magic Bean và 2 x Pineapple Patch Boost
Còn sử dụng được ClubConverters 10 x Micro-Converter (phải tham gia nhóm)
Còn sử dụng được Cog 5 Ticket
Còn sử dụng được Connoisseur 5 Ticket
Còn sử dụng được Crawlers 5 Ticket
Còn sử dụng được Cubly +1 Bumble Bee Jelly, +10 Bitterberries, +1 Micro-Converter và Capacity Code 
Còn sử dụng được Dysentery free stuff
Còn sử dụng được GumdropsForScience 15 x Gumdrop
Còn sử dụng được Jumpstart free stuff
Còn sử dụng được Luther free stuff
Còn sử dụng được Marshmallow Conversion Boost 1 giờ và Marshmallow Bee 
Còn sử dụng được Millie free stuff
Còn sử dụng được Nectar 5,000 Honey
Còn sử dụng được PlushFriday Nhiều phần quà
Còn sử dụng được Roof 5 Ticket
Còn sử dụng được SecretProfileCode Ant Pass, Shocked Bee Jelly, Oil, Glue Buff và Enzymes Buff 
Còn sử dụng được Sure 3 x Dandelion Field Boost, 30m Conversion Boost và 2,500 Honey 
Còn sử dụng được Teespring 3 x Bamboo Field Boost, 3 x Bamboo Field Winds và Marshmallow Bee 
Còn sử dụng được Troggles free stuff
Còn sử dụng được Wax 5 x Tickets và 5,000 Honey
Còn sử dụng được WordFactory free stuff
Còn sử dụng được Wink 7 x Dandelion Field Boost, 5 x Ticket, 5,000 Honey, Haste+ và Black Bear Morph 
Còn sử dụng được DarzethDoodads 1 Marshmallow Bee, 1 Tropical Drink, 1 Jelly Bean, 1 Stinger, 3 Ticket, 1 Red Balloon, Clover Field Code Buff trong 30 phút và Coconut Field Code Buff trong 30 phút
Còn sử dụng được ThnxCyasToyBox 1 Marshmallow Bee, 1 Smooth Dice, 1 Jelly Bean, 1 Micro-Converter, 1 Cloud Vial, 1 Whirligig, 10 Honeysuckle, 1 Pink Balloon, 3 Pumpkin Patch Boost và Pumpkin Patch Code Buff
Còn sử dụng được walmarttoys 1 Marshmallow Bee, 1 Field Dice, 3 Micro-Convertes, Pineapple Patch Boost, Pineapple Patch Wind, Super Smoothie, và Wealth Clock
Còn sử dụng được 10mMembers free item 
Còn sử dụng được 1MLikes free stuff
Xem Thêm  Code Thiếu Niên Anh Hùng Mới Update Tháng 11/2023 | Code Vip

Hãy để lại nhận xét và chia sẻ bài viết này để khuyến khích sự tương tác từ độc giả. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của các bạn về mã code Bee Swarm Simulator mới nhất và nếu bạn có bất kỳ thông tin hay gợi ý nào khác, hãy để lại cho chúng tôi biết. Việc bạn chia sẻ bài viết này sẽ giúp chúng tôi đến được với nhiều người hơn, cùng chia sẻ niềm đam mê với trò chơi này. Xin cảm ơn sự ủng hộ và hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá thế giới Bee Swarm Simulator.

You might also like