Be My Loyal Subject – Historical BL Yaoi Visual Novel

Be My Loyal Subject – Historical BL Yaoi Visual Novel Full Crack Sau khi đăng quang, Vua Ulric đã thu phục được một vài kẻ thù. Những người từng là thần dân trung thành của cha ông xem tuổi trẻ của ông là cơ hội để giành lấy ngai vàng cho mình. Không thể tin tưởng những quý tộc giàu có, Vua Ulric tìm kiếm những tín đồ trung thành từ khắp vương quốc của mình.
Giữa giới tăng lữ, quân đội, thương nhân và dân thường, liệu Vua Ulric có thành công trong việc cai trị vương quốc của mình một cách công bằng?

MINIMUM:

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows XP, 7 and UP
  • Processor: Intel Inside
  • Memory: 300 MB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R9 270X, or better
  • Storage: 300 MB available space
You might also like