Lâm Giang Tiên – Bài thơ nổi tiếng nhất trong Tam Quốc

Mời bạn đến với trang web của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp những thông tin về Bài thơ trường giang cuồn cuộn chảy về đông

臨江仙

滾滾長江東逝水, 浪花淘盡英雄。 是非成敗轉頭空。 青山依舊在, 幾度夕陽紅。

白髮漁樵江渚上, 慣看秋月春風。 一壺濁酒喜相逢。 古今多少事, 都付笑談中。

Lâm giang tiên

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ, Lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, Kỷ độ tịch dương hồng.

Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, Quán khan thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng. Cổ kim đa thiểu sự, Đô phó tiếu đàm trung.

Dịch nghĩa

Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ.

Những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông, Đã quen nhìn trăng thu, gió xuân (ý nói từng trải). Một vò rượu đục, vui mừng gặp nhau. Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua, Đều mang vào trong những cuộc chuyện, tiếng cười.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy, Cuốn trôi hết thảy anh hùng. Đúng sai thành bại phút thành không. Non xanh còn đứng đó, Mấy độ bóng dương hồng.

Tóc bạc ngư tiều trên bến nước, Quen nhìn gió mát trăng trong. Một bầu rượu đục lúc tương phùng. Cổ kim vô số chuyện, Cười nói luận đàm ngông.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường Giang cuồn cuộn về đông, Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Đúng sai phải trái cũng rồi, Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương.

Ngư tiều tóc bạc trên sông, Quen nhìn thu nguyệt xuân phong xoay vòng. Gặp nhau rượu đục vui cùng, Xưa nay bao chuyện, ung dung luận đàm.

Bản dịch của Hoàng Tâm

Trường giang cuồn cuộn chảy về đông Sóng trắng cuốn phăng mọi anh hùng Đúng sai, thành bại, đều mây khói Núi xanh lặng đón bóng dương hồng Ngư tiều tóc bạc trên bến sông Quen với trăng thu gió xuân nồng Rượu đục tương phùng vui say bước Cổ kim bao chuyện, tiếng cười trong

Bản dịch của Từ Nguyễn

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng! Đúng – sai, thành – bại tan đâu cả Trơ lại núi xanh với áng hồng…

Trên bến đôi ngư tiều bạc tóc Quen ngắm trăng thu, đón gió xuân Nhẩn nha kim, cổ cười thành tiếng Vui bầu rượu đục nghĩa tương phùng.

Bản dịch của (Kaio)

Sông dài cuồn cuộc ra khơi, Anh hùng: sóng dập, cát vùi thiên thu. Dở hay, thành bại nào đâu? Bể dâu chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ! Non xanh còn đó trơ trơ, Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng. Lão tiều gặp lại ngư ông, Bên sông gió mát, trăng trong, kho trời. Rượu vò lại rót khuyên mời, Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa. Kể ra biết mấy cho vừa? Nói cười hỉ hả, say sưa quên đời.

Xem Thêm  2 Cách nấu trà sữa socola kem cheese đậm vị thơm béo dễ làm

Bản dịch của Tử Vi Lang @Mặc Hương

Cuồn cuộn sông dài tuôn biển đông, Sóng xô cát dập anh hùng, Tàn mơ thành bại cũng là không, Non xanh trơ vẫn đó, Lần lữa bóng chiều hồng.

Đôi bạn ngư tiều phơ tóc bạc, Gặp nhau gió núi trăng sông, Mở vò rượu đục chuyện thêm nồng, Ngàn xưa nay kể lại, Vang mấy tiếng cười ngông…

Bản dịch của Nam Lengthy

Cuồn cuộn trường giang nước chảy đông, Sóng xô cuốn hết anh hùng. Thị phi, thành bại thoắt thành không, Non xanh nguyên vẻ cũ, Mấy độ bóng chiều hồng.

Bạc tóc ngư tiều trên bến nước, Quen cùng gió mát trăng trong. Rượu quê một nậm lúc tương phùng, Cổ kim bao những chuyện, Mặc cười nói cho xong.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Sóng vùi dập hết anh hùng Được, thua, thành, bại, thoắt thành không Non xanh nguyên vẻ cũ Mấy độ bóng tà hồng.

Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong Một bầu rượu vui vẻ tương phùng Xưa nay bao nhiêu việc Phó mặc nói cười suông.

Bản dịch của (Không rõ)

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Thịnh suy, thành bại theo dòng nước Sừng sững cơ đồ bỗng tay không Núi xanh nguyên vẹn cũ Bao độ ánh chiều tà Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi Vốn đã quen gió mát trăng trong Một vò rượu nếp vui bạn cũ Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

Bản dịch của Tiêu Phong

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại theo dòng nước, Tịch dương còn đó với non sông. Ngư tiều tóc bạc trên bến bãi, Đã quen gió mát bóng trăng lồng. Tương phùng nâng chén lai rai luận, Xưa nay bao chuyện, nói cười ngông.

Bản dịch của Thái Âm

Trường Giang cuồn cuộn về đông, Bạc đầu ngọn sóng anh hùng cuốn trôi. Thị phi thành bài đã rồi, Non xanh còn đó mấy hồi tang thương. Trời tây ngả bóng tà dương, Ngư tiều tóc bạc vấn vương chẳng đành. Đã quen gió mát trăng thanh, Một bầu rượu đục cũng thành niềm vui. Xưa nay bao chuyện trên đời, Tương phùng tri kỷ nói cười say sưa…

Bản dịch của Trung Dung

Trường Giang cuồn cuộn đổ về đông, Bao lớp sóng xô, bấy lớp anh hùng, Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái, Được-mất bại-thành bỗng chốc hóa hư không.

Biết mấy tịch dương đượm hồng sóng nước, Bao kiếp ngư tiều bươn chải theo dòng, Đắm mình với gió sông, Chung chén rượu nồng thêm thỏa chí. Dưới ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng, Chuyện xưa chuyện nay, bại-thành được-mất, Trút hết nỗi niềm thư thái ung dung.

Xem Thêm  In card visit Cầu Giấy, Duy Tân giá rẻ - Hà Nội - In Màu Nguyên Bảo

Bản dịch của Quang Việt

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Được, thua, thành, bại theo con nước Cơ đồ thoắt cái cũng thành không Non xanh nguyên vẻ cũ Mấy độ bóng tà hồng! Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi Đã quen rồi gió mát, trăng trong Một bầu rượu nếp vui gặp gỡ Mặc thị phi tan trong chén rượu nồng.

Bản dịch của Vũ Khánh

Trường Giang cuồn cuộn về đông, Sóng vùi nước cuốn anh hùng còn đâu. Được thua, phải trái cơ cầu, Tà dương mấy độ vẫn màu non xưa. Bạc đầu dăm bác tiều ngư, Khi noi thu nguyệt, khi đùa xuân phong. Một bầu vui vẻ tương phùng, Xưa nay bao việc phó cùng chén suông.

Bản dịch của SGLT

Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông Vùi dập anh hùng, bọt sóng tung Non xanh nguyên vẻ cũ Bao độ ánh chiều hồng Đúng sai thành bại hóa hư không.

Ngư tiều đầu bạc, trên bến sông Thấy quen rồi thu nguyệt xuân phong Xưa nay bao nhiêu việc Cứ nói cười phó mặc Một bầu rượu vui thú tương phùng.

Bản dịch của Mr.Q

Trường Giang cuồn cuộn sóng trôi đông Trập trùng tung bọt cuốn anh hùng Thị phi thành bại mờ hư ảnh Non xanh nguyên vẻ vẫn ung dung Mấy độ bóng chiều còn vương cảnh…

Tóc bạc ngư tiều nơi bến cũ, Gió xuân quen hưởng ngắm trăng thu. Một bầu rượu đục vui gặp gỡ, Chẳng thiếu chuyện đàm tiếu phong lưu.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cuộn cuộn Trường Giang xuôi hướng biển, Sóng tuôn cuốn hết anh hùng. Thị phi thành bại thoắt thành không. Non xanh như cũ đó, Mấy độ tịch dương hồng.

Tóc bạc ngư tiều trên bến nước, Quen nhìn gió mát trăng trong. Một hồ rượu đục thoả tương phùng. Nhân gian bao việc trước, Cười nói chuyện bông lông.

Bản dịch của Huyền Lâm

Cuồn cuộn trường giang xuôi biển đông Anh hùng sóng bạc cuốn theo dòng Đúng sai, thành bại đều mây khói Chỉ núi nghìn năm dưới nắng hồng

Bến nước ngư tiều sương tóc trắng Quen cùng gió mát với trăng trong Một bầu rượu đục khi tương hội Bàn luận chuyện đời cười như không.

Bản dịch của Bùi Kỷ

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Sóng dồn đãi hết anh hùng Được thua, phải trái thoắt thành không Non xanh nguyên vẻ cũ Mấy độ bóng tà hồng Bạn bạc đầu ngư tiều trên bãi Mảng trăng thanh gió mát vui chơi Gặp nhau hồ rượu đầy vơi Xưa nay bao nhiêu việc Phó mặc cuộc nói cười

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường Giang cuộn chảy về đông Sóng hoa vùi lấp anh hùng biết bao Ngẫm suy sai đúng là đâu Thành công thất bại quay đầu thành không Núi xanh chẳng đổi đứng trông Thái dương toả bóng chiều hồng bao phen Tiều phu, ngư phủ bãi ven Bạc đầu ngắm cảnh gió quen trăng ngần Một vò rượu đục thêm phần Mừng vui gặp mặt xa gần là đây Ít nhiều việc dẫu xưa nay Nói cười đều gửi chuyện này ý trong.

Xem Thêm  Top 5 địa chỉ dạy học thiết kế đồ họa ở Thủ Đức uy tín - Top10thuduc

Bản dịch của Tri kỉ mộng khó tìm

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Sóng tung cuốn hết bao anh hùng Đúng sai thành bại bỗng hư không Núi xanh nguyên vẹn cũ Mấy lần ánh tà hồng Bạc đầu ngư tiều trên sông bãi Đã quen trăng thu gió xuân Một bầu rượu nhạt vui gặp gỡ Xưa nay ít nhiều chuyện Bỏ mặc tất cả vui nói cười

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Cuồn cuộn Trường Giang xuôi biển lớn Sóng xô vùi hết anh hùng Đúng sai, thành bại tựa hư không Non xanh nguyên vẹn đó Mấy độ ánh chiều hồng

Bạc tóc ngư tiều trên bến nước Đã quen gió thoảng trăng lồng Một vò rượu đục khách tương phùng Bao nhiêu câu chuyện cũ Cười nói để vui chung

Bản dịch của Lâm giang tiên

Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông Bấy lớp sóng xô mấy lớp anh hùng Ngoảnh đầu nhìn lại: Nhân – Tình – Thế thái Được, mất, bại, thành bỗng chốc hoá hư không.

Bản dịch của Lưu Mạnh Đức

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Thị phi, thành bại theo dòng nước Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Chỉ non sông kia còn vẹn cũ Dù đã trải bao ánh chiều tà cùng với thiên thu còn lưu mãi Dù bao kiếp người đã phải qua

đầu bạc tiều phu cùng chài lưới Hiểu rõ trăng mây hiểu đời trần Mượn chén rượu ngon cùng đàm đạo hết thảy chuyện đời cười giòn tan.

“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Thị phi thành bại theo dòng nước Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

Non xanh nguyên vẻ cũ Bao độ ánh chiều hồng Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi

Vốn đã quen gió mát trăng trong Một vò rượu nếp vui bạn cũ Chuyện đời tan trong chén rượu nồng” (Lâm giang tiên – Dương Thận)

Trường Giang cuồn cuồn chảy về đông Bọt sóng quét sạch anh hùng Đúng sai thành bại khoảnh đầu không Núi xanh nguyên vẻ cũ Bao độ ánh triều hồng

Ngư tiều tóc trắng bên bến sông Đã quen nhìn gió mát trăng trong Một vò rượu đục vui gặp gỡ Xưa nay bao chuyện Đều gửi vào nói cười.

CUỒN CUỘN SÔNG DÀI TUÔN BIỂN ĐÔNG SÓNG XÔ CÁT DẬP ANH HÙNG TÀN MƠ THÀNH BẠI CŨNG LÀ KHÔNG NON XANH TRƠ VẪN ĐÓ LẦN LỰA BÓNG CHIỀU HỒNG

ĐÔI BẠN NGƯ TIỀU PHƠ TÓC BẠC GẶP NHAU GIÓ NÚI TRĂNG TRONG NÂNG VÒ RƯỢU ĐỤC CHUYỆN THÊM NỒNG NGÀN XƯA ĐEM KỂ LẠI VANG MẤY TIẾNG CƯỜI NGÔNG.

You might also like