• 911 Operator bạn sẽ vào vai trò của một điều phối khẩn cấp, người đã nhanh chóng đối phó với các báo cáo gửi đến. Nhiệm vụ của bạn không phải là chỉ để nhận các cuộc gọi, mà còn để phản ứng một cách thích hợp với tình hình – đôi khi có những chỉ dẫn hỗ trợ đầu tiên là đủ, lúc khác một cảnh sát, sở cứu hỏa hoặc y ‘can thiệp là một điều cần thiết.Hãy nhớ, rằng người ở phía bên kia của đường dây có thể là cha của một đứa bé, một tên khủng bố không thể đoán trước, hay chỉ là một kẻ tinh nghịch. Bạn có thể xử lý tất cả những điều này?

  DOWNLOAD

   
  Fshare: https://www.fshare.vn/file/RY6QUS53PZMT
  4share: http://4share.vn/d/774243474e454344
  Upload: https://upload.af/fg3ilsmve729


 • MINIMUM:

  • OS: Windows 7
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 1024 MB RAM
  • Graphics: 512 Mb
  • Storage: 500 MB available space
  • Sound Card: Neccessary
  • Additional Notes: This game is simple 🙂

  RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7 / 8 / 10
  • Processor: 3 GHz
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: 1024 Mb
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: Neccessary

—NOTE:—

Link full crack không bao giờ die
Pass giải nén mặc định là full crack hoặc fullcrackpc

vophatnguyen1993

By Phát Nguyên

Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, đương nhiên, ai mà chẳng sợ khi phải từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi một giấc mơ

Leave a Reply