Hồng Nhung: Anh ơi? Anh có người yêu chưa? Trung thu tới rồi đó???

Hồng Nhung: Anh ơi? Anh có người yêu chưa? Trung thu tới rồi đó???

                                

Leave a Reply